Sustainable Building Technology & Material

Sustainable Building Technology & Material

Sustainable Building Technology & Material

Lectoraatomschrijving
Het Saxion-lectoraat Sustainable Building Technology & Material richt haar activiteiten op het beschikbaar stellen van methoden en tools om de reductie van broeikasgassen in de gebouwede omgeving te faciliteren. Hierbij focust het lectoraat zich op de interactie tussen gebouwschil (materiaal), gebruiker en installaties met als randvoorwaarde een gezond binnenklimaat.
Christian Struck
Christian werkt sinds februari 2015 bij Saxion. Eerst als docent / onderzoeker bij het lectoraat Duurzame Energievoorziening. In april 2017 is Christian benoemd tot lector “Sustainable Building Technology & Material”. Zijn onderzoeksactiviteiten focussen de reductie van broeikasgassen en het waarborgen van een gezond binnenklimaat in gebouwen.
Telefoon
+31 (0)6 1323 1884
Adres
Tromplaan 28
7513 AB Enschede