Lectoren

Haico van Nunen
Dr. Ir. Haico van Nunen is lector Duurzame Renovatie bij Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam. Hij studeerde bouwkunde (1994-1999) aan de Technische Universiteit Eindhoven en promoveerde daar in 2010 op het proefschrift ‘Assessment of sustainability of flexible building’. Hierin staan de noodzakelijke ingrepen in de woning, in relatie tot de milieubelasting van het wonen centraal. De werkzaamheden aan het lectoraat worden gecombineerd uitgevoerd met zijn functie als adviseur bij BouwhulpGroep. De werkzaamheden daar strekken zich uit van strategisch advies op portfolioniveau, tot ontwikkeling en onderzoek op vlak van duurzame renovatie en alles wat zich daar tussenin beweegt.
Mieke Oostra
Mieke Oostra is lector bij het Kenniscentrum NoorderRuimte, Ruimtelijke Transformaties - Energie en de Academie voor Architectuur & Built Environment van de Hanze Hogeschool en tevens lector bij het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad van Hogeschool Utrecht. In 1994 studeerde ze af en startte ze als onderzoeker bij de TU Delft, department Building Technology. Mieke werkt altijd op het snijvlak tussen onderzoek en praktijk, met bijzondere aandacht voor opdrachtgever en eindgebruiker. Drijfveer is daarbij om de kwaliteit van de gebouwde omgeving te verbeteren waardoor deze comfortabeler, gezonder, leefbaarder en duurzamer wordt, maar tevens ook betaalbaar blijft. Haar aandacht gaat vooral uit naar vraagstukken gelieerd aan de energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Ivo Opstelten
Dr. Ivo J. Opstelten is lector Nieuwe energie in de stad en sinds mei 2014 directeur praktijkgericht onderzoek van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities. Hierin werkt HU samen met bedrijven en kennisinstellingen aan innovatieve producten en diensten die bijdragen aan de realisatie van de slimme, duurzame stad. Het programma selecteert en begeleidt ambitieuze bouw- en renovatieprojecten en werkt met koplopers in de markt om energieambities op grote schaal toegepast te krijgen
Robert van den Hoed
Robert van den Hoed is sinds januari 2011 aan de HvA verbonden als Lector Energie en Innovatie. Robert is afgestudeerd bij de Faculteit Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft, gevolgd door een promotie-onderzoek aan dezelfde faculteit. Centrale vraagstelling in zijn promotie was hoe gevestigde industrien reageren op radicaal nieuwe en duurzame technologien, met waterstof- en brandstofcel-technologie in de auto-industrie als case.
Jack Doomernik
Jack Doomernik is lector van het lectoraat Smart Energy, dat verbonden is aan het Expertisecentrum Technische Innovatie. Jack heeft 30 jaar ervaring in transport- en energieprojecten. Hij is opgeleid als elektrotechnisch ingenieur aan de TU/e met elektrische energietechniek als specialisatie. De eerste 15 jaar van zijn werkzame leven zette Jack in op dit vakgebied. De afgelopen jaren legde Jack zich toe op de technisch-commerciële en economische kanten van de vraagstukken rond energie. Hij deed dat als Managing Consultant EMEA voor Lloyds Register Energy. Jack behaalde zijn Master of Marketing aan de Tias Business School en heeft in 2017 zijn promotietraject aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen afgerond. Jack heeft met name kennis van opwekking, transport, distributie, opslag en gebruik van elektrische energie en de toepassing van Smart Grids bij eigen productie en elektrisch vervoer. Ook houdt hij zich bezig met het modelleren en analyseren van energiestromen en netwerken op internationaal, nationaal, regionaal, gemeentelijk, wijk- en huis- of bedrijfsniveau. Daarnaast de toepassing van zonne- en windenergie in huizen, wijken en bedrijventerreinen en de beïnvloeding van gebruikersgedrag. En tot slot richt zijn onderzoek zich op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en productlancering voor de realisatie van het ’Internet of Things’.
Christoph-Maria Ravesloot
Dr.drs.ir. Christoph Maria Ravesloot is sinds 2014 lector Innovatiemodellen Duurzame Energie bij Inholland Alkmaar. Hiernaast is hij sinds 2010 lector Duurzaam Bouwproces met BIM bij Hogeschool Rotterdam en docent Research Methodology bij Business School Netherlands. Ravesloot studeerde Architectuur aan de TU Delft, Sociologie van Techniek en Wetenschap op de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op bouwfysische en management modellen voor energieneutrale woningbouw in Nederland op de TU Eindhoven. Praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd samen met docenten, studenten, andere onderwijsinstellingen en het werkveld van bedrijven en overheden, brancheorganisaties en woningcorporaties. In zijn visie moeten innovatiemodellen voor duurzame energie bijdragen aan versnelde invoering van duurzame energie in de gehele maatschappij. Ook belangrijk vindt hij dat gebruikers van de gebouwde omgeving meer invloed krijgen op hun eigen leven.
Mascha Smit
Dr. Mascha Smit is sinds 2016 lector Duurzame Energie bij de HAN en richt zich op toegepast onderzoek naar oplossingen binnen de duurzame energie-transitie, in nauwe samenwerking met zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Zij heeft natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met een afstudeerproject over brandstofcellen bij ECN. Daarna is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Oxford op het gebied van corrosie. De drijfveren van Mascha Smit zijn: toegepast onderzoek doen en kennis hierover delen, en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan een betere samenleving; oplossingen zoeken op het gebied van duurzame energie en op vragen die hierover uit het bedrijfsleven komen en dus relevant zijn; studenten hierbij betrekken: niet alleen de kennis overdragen, maar ook hoe je daar mee om moet gaan en nieuwe uitdagingen zoeken in dit snel-ontwikkelende en multidisciplinaire veld, kijken hoe het tóch kan: daar wordt Mascha enthousiast van.
Zeger Vroon
Per 1 maart 2010 is Zeger Vroon benoemd als bijzonder lector ‘Zonne-energie in de gebouwde omgeving’ bij Zuyd Hogeschool. Per 1 maart 2014 is Zeger nogmaals voor vier jaar aangesteld als bijzonder lector. Zeger is afgestudeerd in 1991 aan de Rijksuniversiteit Utrecht met als onderwerp opslagfosforen. Zijn interesse voor chemie en scheikunde is ooit begonnen door zijn liefde voor vuurwerk en chemicaliën. Daarnaast had hij op de middelbare school veel interesse voor geochemie en duurzame energie. Na zijn universitaire studie is Zeger in 1995 gepromoveerd op het onderwerp zeolietmembranen aan de Universiteit Twente.
Sander Mertens
Sander Mertens begon zijn studie aan de Technische Hogeschool van Haarlem, studierichting Werktuigbouwkunde, waarna hij zich wilde verdiepen en koos voor een studie Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Na een tijdje gewerkt te hebben in het bedrijfsleven is hij teruggekeerd naar de TU Delft om te promoveren bij Lucht en Ruimtevaart op windenergie in de gebouwde omgeving. Tijdens zijn promotietraject heeft hij de afdeling windenergie/bouwfysica opgezet bij het ingenieursbureau DHV. Daarna heeft hij Ingreenious opgericht om Internationaal advieswerk te doen en werkte hij onder andere 9 jaar in zijn eigen bedrijf Windchallenge aan projecten in de windenergie. In augustus 2018 werd hij benoemd tot lector “Energy in Transition” aan De Haagse Hogeschool.

Pages