Ruimtelijke Transformaties - Energie

Ruimtelijke Transformaties - Energie

Ruimtelijke Transformaties - Energie

Lectoraatomschrijving
Doordat we steeds meer moeite (gaan) krijgen om met fossiele brandstoffen aan de wereldwijd stijgende energievraag te voldoen, worden allerlei ingrepen uitgevoerd om energie te besparen en op een duurzame manier energie op te wekken. Dit wordt inmiddels steeds zichtbaarder in onze omgeving. Dit heeft gevolgen voor gebouwen, voor de inrichting van de ruimtelijke omgeving en heeft impact op de gebruiker. Dat betekent dat de inpassing van energiemaatregelen kansen biedt voor het verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving
Mieke Oostra
Mieke Oostra is lector bij het Kenniscentrum NoorderRuimte, Ruimtelijke Transformaties - Energie en de Academie voor Architectuur & Built Environment van de Hanze Hogeschool en tevens lector bij het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad van Hogeschool Utrecht. In 1994 studeerde ze af en startte ze als onderzoeker bij de TU Delft, department Building Technology. Mieke werkt altijd op het snijvlak tussen onderzoek en praktijk, met bijzondere aandacht voor opdrachtgever en eindgebruiker. Drijfveer is daarbij om de kwaliteit van de gebouwde omgeving te verbeteren waardoor deze comfortabeler, gezonder, leefbaarder en duurzamer wordt, maar tevens ook betaalbaar blijft. Haar aandacht gaat vooral uit naar vraagstukken gelieerd aan de energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Praktijkfaciliteiten
Energiebarn
Adres
Zernikeplein 7
Groningen