Nieuwe Energie in de Stad

Nieuwe Energie in de Stad

Nieuwe Energie in de Stad

Lectoraatomschrijving
De transitie naar een duurzame en energieneutrale samenleving begint in de stad. Het lectoraat ontwikkelt en deelt kennis op dit gebied. Centrale thema's zijn vraagreductie, duurzame energieopwekking en efficiënt omgaan met ‘oude’ (fossiele) energie
Ivo Opstelten
Dr. Ivo J. Opstelten is lector Nieuwe energie in de stad en sinds mei 2014 directeur praktijkgericht onderzoek van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities. Hierin werkt HU samen met bedrijven en kennisinstellingen aan innovatieve producten en diensten die bijdragen aan de realisatie van de slimme, duurzame stad. Het programma selecteert en begeleidt ambitieuze bouw- en renovatieprojecten en werkt met koplopers in de markt om energieambities op grote schaal toegepast te krijgen
Telefoon
06 23 29 16 16
Adres
Padualaan 99
Utrecht