Innovatie Bouwproces en Techniek

Innovatie Bouwproces en Techniek

Innovatie Bouwproces en Techniek

Lectoraatomschrijving
Bij Avans Hogeschool zijn twee lectoraten die zich bezig houden met Urban Energy: 'Smart Energy' en 'Innovatie Bouwproces en Techniek', beiden verbonden het Expertisecentrum Duurzame Innovatie. Lector bij Smart Energy is Jack Doormenik. Het lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek wordt geleid door Perica Savanovic. Het lectoraat Smart Energy voert onderzoek uit gericht op energiebesparing en het inpassen van duurzame energie, met gebruikmaking van technologische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door consumenten, bedrijven en overheden meer inzicht te geven in hun energieverbruik of door mogelijkheden om energiezuinig gedrag en gebruik van duurzame energie door consumenten, bedrijven en overheden te faciliteren met technische hulpmiddelen. Het lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek richt zich op de veranderende bouwwereld, dat van oudsher een vrij traditionele werkwijze en organisatie kent. Het lectoraat zoekt naar alternatieven die bijdragen aan de kwaliteit van onze woon-, werk- en leefomgeving in de toekomst. Bijvoorbeeld door gebruik van duurzame en kwalitatieve constructiematerialen of door het efficiënter maken van bouwmethodes, werkwijzen en logistiek.
Jack Doomernik
Jack Doomernik is lector van het lectoraat Smart Energy, dat verbonden is aan het Expertisecentrum Technische Innovatie. Jack heeft 30 jaar ervaring in transport- en energieprojecten. Hij is opgeleid als elektrotechnisch ingenieur aan de TU/e met elektrische energietechniek als specialisatie. De eerste 15 jaar van zijn werkzame leven zette Jack in op dit vakgebied. De afgelopen jaren legde Jack zich toe op de technisch-commerciële en economische kanten van de vraagstukken rond energie. Hij deed dat als Managing Consultant EMEA voor Lloyds Register Energy. Jack behaalde zijn Master of Marketing aan de Tias Business School en heeft in 2017 zijn promotietraject aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen afgerond. Jack heeft met name kennis van opwekking, transport, distributie, opslag en gebruik van elektrische energie en de toepassing van Smart Grids bij eigen productie en elektrisch vervoer. Ook houdt hij zich bezig met het modelleren en analyseren van energiestromen en netwerken op internationaal, nationaal, regionaal, gemeentelijk, wijk- en huis- of bedrijfsniveau. Daarnaast de toepassing van zonne- en windenergie in huizen, wijken en bedrijventerreinen en de beïnvloeding van gebruikersgedrag. En tot slot richt zijn onderzoek zich op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en productlancering voor de realisatie van het ’Internet of Things’.
Telefoon
06-53936724
Adres
Hogeschoollaan 1
Breda