Zonne-energie in de Gebouwde Omgeving

Zonne-energie in de Gebouwde Omgeving

Zonne-energie in de Gebouwde Omgeving

Lectoraatomschrijving
Het bijzonder-lectoraat Zonne-Energie in de Gebouwde Omgeving valt onder het lectoraat Smart Urban Redesign en houdt zich voornamelijk bezig met onderzoek naar en de mogelijkheden van de integratie van zonnepanelen in de gebouwde omgeving. Daarnaast houdt het lectoraat zich bezig met onderzoek naar het gebruik van innovatieve materialen voor zonne-energietoepassingen. Het lectoraat streeft ernaar om op deze onderzoeksgebieden kennis te ontwikkelen met bedrijven in Zuid-Oost Nederland. Die kennis kan dan leiden tot innovatie in het onderwijs bij Zuyd Hogeschool.
Zeger Vroon
Per 1 maart 2010 is Zeger Vroon benoemd als bijzonder lector ‘Zonne-energie in de gebouwde omgeving’ bij Zuyd Hogeschool. Per 1 maart 2014 is Zeger nogmaals voor vier jaar aangesteld als bijzonder lector. Zeger is afgestudeerd in 1991 aan de Rijksuniversiteit Utrecht met als onderwerp opslagfosforen. Zijn interesse voor chemie en scheikunde is ooit begonnen door zijn liefde voor vuurwerk en chemicaliën. Daarnaast had hij op de middelbare school veel interesse voor geochemie en duurzame energie. Na zijn universitaire studie is Zeger in 1995 gepromoveerd op het onderwerp zeolietmembranen aan de Universiteit Twente.
Onderzoeksprojecten
OrganextIMDEPSmartchain
Telefoon
+31 (0)45 400 62 06
Adres
Nieuw Eyckholt 300
Heerlen