Energy in Transition

Energy in Transition

Energy in Transition

Lectoraatomschrijving
Het lectoraat Energy in Transition focust zich op de transitie naar het benutten van nieuwe volhoudbare commodity energie en techniek om die energie te benutten. Commodity energie en techniek danken hun bestaansrecht aan een businesscase. Zonder die businesscase blijven het gebruik van nieuwe energie en techniek beperkt tot kleinschaligheid in experimenten en pilots. De thema’s van het lectoraat behelzen onderzoek naar de energietransitie binnen de belangrijkste energiegebruikers: industrie, transport, landbouw en de gebouwde omgeving. Meer specifiek doen de kenniskringleden toegepast onderzoek naar systeemkeuzes in de energietransitie, met een technische en economische invalshoek. Op dit moment is het lectoraat betrokken bij diverse projecten op het gebied van de voordelen van gelijkspanning boven wisselspanning. Verder wordt gewerkt aan de voorbereiding van projecten over het gebruik van waterstof om gebouwen te verwarmen, en de voordelen en werking van Smart Multi Commodity Grids.
Sander Mertens
Sander Mertens begon zijn studie aan de Technische Hogeschool van Haarlem, studierichting Werktuigbouwkunde, waarna hij zich wilde verdiepen en koos voor een studie Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Na een tijdje gewerkt te hebben in het bedrijfsleven is hij teruggekeerd naar de TU Delft om te promoveren bij Lucht en Ruimtevaart op windenergie in de gebouwde omgeving. Tijdens zijn promotietraject heeft hij de afdeling windenergie/bouwfysica opgezet bij het ingenieursbureau DHV. Daarna heeft hij Ingreenious opgericht om Internationaal advieswerk te doen en werkte hij onder andere 9 jaar in zijn eigen bedrijf Windchallenge aan projecten in de windenergie. In augustus 2018 werd hij benoemd tot lector “Energy in Transition” aan De Haagse Hogeschool.
Telefoon
06 - 54981335
Adres
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft