Onderzoekslijn 2: Duurzame energieopwekking

Juist in de gebouwde omgeving bestaat een enorme potentie om een groot deel van de energie die nodig is duurzaam op te wekken. Daarbij gaat het enerzijds om zonne-energie, maar ook bestaan ook veel mogelijkheden voor warmteopties. Energieopslag wordt daarbij steeds belangrijker, in allerlei vormen en toepassingen. Essentieel zijn ook de intelligente manieren om de energielevering en distributie te managen, just in time en on demand.

Onderzoeksthema's
Het praktijkgericht onderzoek binnen deze onderzoekslijn richt zich op de volgende thema’s:

  • Opwekking elektrische energie binnen Smart Grids 
  • Nieuwe (hybride) energiesystemen
  • Innovaties in energie leverende bouwdelen: efficiency en recycling 

 

Meer gedetailleerde informatie over de onderzoeksthema's is te vinden in de Onderzoeksagenda.

Wat gebeurt er in het hoger onderwijs op deze thema’s?
Vanuit het onderzoek wordt steeds de verbinding met het onderwijs gezocht. Voorbeelden van huidige onderzoeksonderwerpen rond deze thema’s zijn terug te vinden op de onderzoekskaart met behulp van onderstaand filter.

Term
Energieopwekking