Kaart

Map points data

 • Kaart

  De onderzoekskaart biedt een overzicht van alle betrokken lectoraten en hun onderzoeksprojecten. Het is mogelijk om in de kaart te zoeken op lector en onderzoeksthema.

 • Opschaalbare energieneutrale innovatie

  Opschaalbare energieneutrale innovatie

  Lectoraatomschrijving
  De opgave voor de bestaande bouw is groot. Met de groeibehoefte van de woningvoorraad en de huidige nieuwbouwcapaciteit in het achterhoofd wordt duidelijk dat 90-95% van de gebouwen die er vandaag de dag staan, er in 2050 nog steeds staan. De kwaliteit van die gebouwen moet dan van dusdanige aard zijn dat er wordt voldaan aan de eisen van dat moment, zowel economisch, functioneel als technisch. Op basis van hedendaagse ontwikkelingen kunnen we nu al stellen dat de huidige gebouwen aanpassingen behoeven onder meer op het vlak van gebruik, betaalbaarheid en duurzaamheid. Renovatie is daarmee een opgave die groter is dan nieuwbouw. Het is bovendien een werkterrein waar een veelheid aan disciplines bij elkaar komen. In de besluitvorming geeft dit veel variabelen die van belang zijn. Om tot opschaling van Duurzaam Renoveren te komen is meer begrip van die variabelen nodig, zodat opschaling op de juiste plek wordt geïnitieerd.
  Haico van Nunen
  Dr. Ir. Haico van Nunen is lector Duurzame Renovatie bij Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam. Hij studeerde bouwkunde (1994-1999) aan de Technische Universiteit Eindhoven en promoveerde daar in 2010 op het proefschrift ‘Assessment of sustainability of flexible building’. Hierin staan de noodzakelijke ingrepen in de woning, in relatie tot de milieubelasting van het wonen centraal. De werkzaamheden aan het lectoraat worden gecombineerd uitgevoerd met zijn functie als adviseur bij BouwhulpGroep. De werkzaamheden daar strekken zich uit van strategisch advies op portfolioniveau, tot ontwikkeling en onderzoek op vlak van duurzame renovatie en alles wat zich daar tussenin beweegt.
  Onderzoeksprojecten
  Duurzaam renoveren
  Adres
  G.J. de Jonghweg
  Rotterdam
 • Ruimtelijke Transformaties - Energie

  Ruimtelijke Transformaties - Energie

  Lectoraatomschrijving
  Doordat we steeds meer moeite (gaan) krijgen om met fossiele brandstoffen aan de wereldwijd stijgende energievraag te voldoen, worden allerlei ingrepen uitgevoerd om energie te besparen en op een duurzame manier energie op te wekken. Dit wordt inmiddels steeds zichtbaarder in onze omgeving. Dit heeft gevolgen voor gebouwen, voor de inrichting van de ruimtelijke omgeving en heeft impact op de gebruiker. Dat betekent dat de inpassing van energiemaatregelen kansen biedt voor het verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving
  Mieke Oostra
  Mieke Oostra is lector bij het Kenniscentrum NoorderRuimte, Ruimtelijke Transformaties - Energie en de Academie voor Architectuur & Built Environment van de Hanze Hogeschool en tevens lector bij het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad van Hogeschool Utrecht. In 1994 studeerde ze af en startte ze als onderzoeker bij de TU Delft, department Building Technology. Mieke werkt altijd op het snijvlak tussen onderzoek en praktijk, met bijzondere aandacht voor opdrachtgever en eindgebruiker. Drijfveer is daarbij om de kwaliteit van de gebouwde omgeving te verbeteren waardoor deze comfortabeler, gezonder, leefbaarder en duurzamer wordt, maar tevens ook betaalbaar blijft. Haar aandacht gaat vooral uit naar vraagstukken gelieerd aan de energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving.
  Praktijkfaciliteiten
  Energiebarn
  Adres
  Zernikeplein 7
  Groningen
 • Nieuwe Energie in de Stad

  Nieuwe Energie in de Stad

  Lectoraatomschrijving
  De transitie naar een duurzame en energieneutrale samenleving begint in de stad. Het lectoraat ontwikkelt en deelt kennis op dit gebied. Centrale thema's zijn vraagreductie, duurzame energieopwekking en efficiënt omgaan met ‘oude’ (fossiele) energie
  Ivo Opstelten
  Dr. Ivo J. Opstelten is lector Nieuwe energie in de stad en sinds mei 2014 directeur praktijkgericht onderzoek van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities. Hierin werkt HU samen met bedrijven en kennisinstellingen aan innovatieve producten en diensten die bijdragen aan de realisatie van de slimme, duurzame stad. Het programma selecteert en begeleidt ambitieuze bouw- en renovatieprojecten en werkt met koplopers in de markt om energieambities op grote schaal toegepast te krijgen
  Telefoon
  06 23 29 16 16
  Adres
  Padualaan 99
  Utrecht
 • Energie en Innovatie

  Energie en Innovatie

  Lectoraatomschrijving
  Het lectoraat Energie & Innovatie heeft als doel om het toegepast onderzoek te stimuleren op het gebied van innovatieve toepassingen in de energiesector. Daarbij schakelt het lectoraat tussen drie belangrijke aandachtsvelden: R&D, beleid en regelgeving en toepassing in de praktijk. Het lectoraat is verbonden aan de bachelor of Engineering met de uitstroomrichtingen (Technische Bedrijfskunde, E-Technology, Engineering, Design and Innovation en Product Design).
  Robert van den Hoed
  Robert van den Hoed is sinds januari 2011 aan de HvA verbonden als Lector Energie en Innovatie. Robert is afgestudeerd bij de Faculteit Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft, gevolgd door een promotie-onderzoek aan dezelfde faculteit. Centrale vraagstelling in zijn promotie was hoe gevestigde industrien reageren op radicaal nieuwe en duurzame technologien, met waterstof- en brandstofcel-technologie in de auto-industrie als case.
  Telefoon
  0646016832
  Adres
  Weesperzijde 190
  1097 DZ Amsterdam
 • Innovatie Bouwproces en Techniek

  Innovatie Bouwproces en Techniek

  Lectoraatomschrijving
  Bij Avans Hogeschool zijn twee lectoraten die zich bezig houden met Urban Energy: 'Smart Energy' en 'Innovatie Bouwproces en Techniek', beiden verbonden het Expertisecentrum Duurzame Innovatie. Lector bij Smart Energy is Jack Doormenik. Het lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek wordt geleid door Perica Savanovic. Het lectoraat Smart Energy voert onderzoek uit gericht op energiebesparing en het inpassen van duurzame energie, met gebruikmaking van technologische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door consumenten, bedrijven en overheden meer inzicht te geven in hun energieverbruik of door mogelijkheden om energiezuinig gedrag en gebruik van duurzame energie door consumenten, bedrijven en overheden te faciliteren met technische hulpmiddelen. Het lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek richt zich op de veranderende bouwwereld, dat van oudsher een vrij traditionele werkwijze en organisatie kent. Het lectoraat zoekt naar alternatieven die bijdragen aan de kwaliteit van onze woon-, werk- en leefomgeving in de toekomst. Bijvoorbeeld door gebruik van duurzame en kwalitatieve constructiematerialen of door het efficiënter maken van bouwmethodes, werkwijzen en logistiek.
  Jack Doomernik
  Jack Doomernik is lector van het lectoraat Smart Energy, dat verbonden is aan het Expertisecentrum Technische Innovatie. Jack heeft 30 jaar ervaring in transport- en energieprojecten. Hij is opgeleid als elektrotechnisch ingenieur aan de TU/e met elektrische energietechniek als specialisatie. De eerste 15 jaar van zijn werkzame leven zette Jack in op dit vakgebied. De afgelopen jaren legde Jack zich toe op de technisch-commerciële en economische kanten van de vraagstukken rond energie. Hij deed dat als Managing Consultant EMEA voor Lloyds Register Energy. Jack behaalde zijn Master of Marketing aan de Tias Business School en heeft in 2017 zijn promotietraject aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen afgerond. Jack heeft met name kennis van opwekking, transport, distributie, opslag en gebruik van elektrische energie en de toepassing van Smart Grids bij eigen productie en elektrisch vervoer. Ook houdt hij zich bezig met het modelleren en analyseren van energiestromen en netwerken op internationaal, nationaal, regionaal, gemeentelijk, wijk- en huis- of bedrijfsniveau. Daarnaast de toepassing van zonne- en windenergie in huizen, wijken en bedrijventerreinen en de beïnvloeding van gebruikersgedrag. En tot slot richt zijn onderzoek zich op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en productlancering voor de realisatie van het ’Internet of Things’.
  Telefoon
  06-53936724
  Adres
  Hogeschoollaan 1
  Breda
 • Innovatiemodellen Duurzame Energie

  Innovatiemodellen Duurzame Energie

  Lectoraatomschrijving
  Onder de vlag van de Onderzoeksgroep Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica voert dit lectoraat praktijkgericht onderzoek uit samen met docenten, studenten, andere onderwijsinstellingen en het werkveld van bedrijven en overheden, brancheorganisaties en woningcorporaties. Daarbij gaat het met name om nieuwe innovatiemodellen en samenwerkingen in de keten van de bouwindustrie, bij de ontwerpende ingenieur en bij bedrijven die producten en diensten leveren op het gebied van duurzame energie.
  Christoph-Maria Ravesloot
  Dr.drs.ir. Christoph Maria Ravesloot is sinds 2014 lector Innovatiemodellen Duurzame Energie bij Inholland Alkmaar. Hiernaast is hij sinds 2010 lector Duurzaam Bouwproces met BIM bij Hogeschool Rotterdam en docent Research Methodology bij Business School Netherlands. Ravesloot studeerde Architectuur aan de TU Delft, Sociologie van Techniek en Wetenschap op de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op bouwfysische en management modellen voor energieneutrale woningbouw in Nederland op de TU Eindhoven. Praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd samen met docenten, studenten, andere onderwijsinstellingen en het werkveld van bedrijven en overheden, brancheorganisaties en woningcorporaties. In zijn visie moeten innovatiemodellen voor duurzame energie bijdragen aan versnelde invoering van duurzame energie in de gehele maatschappij. Ook belangrijk vindt hij dat gebruikers van de gebouwde omgeving meer invloed krijgen op hun eigen leven.
  Telefoon
  06 - 16 91 06 60
  Adres
  Bergerweg 200
  Alkmaar
 • Duurzame Energie

  Duurzame Energie

  Lectoraatomschrijving
  Het Lectoraat Duurzame Energie wil een bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame energie. De lectoren en onderzoekers van het Lectoraat ontwikkelen oplossingen en verspreiden kennis op het gebied van duurzame energie en energie-innovatie. Zij doen dit in samenwerking met bedrijven en het onderwijs, en sluiten met het onderzoek aan op het speerpunt Sustainable Energy and Environment van de HAN en op de nationale ontwikkelingen in de energietransitie
  Mascha Smit
  Dr. Mascha Smit is sinds 2016 lector Duurzame Energie bij de HAN en richt zich op toegepast onderzoek naar oplossingen binnen de duurzame energie-transitie, in nauwe samenwerking met zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Zij heeft natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met een afstudeerproject over brandstofcellen bij ECN. Daarna is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Oxford op het gebied van corrosie. De drijfveren van Mascha Smit zijn: toegepast onderzoek doen en kennis hierover delen, en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan een betere samenleving; oplossingen zoeken op het gebied van duurzame energie en op vragen die hierover uit het bedrijfsleven komen en dus relevant zijn; studenten hierbij betrekken: niet alleen de kennis overdragen, maar ook hoe je daar mee om moet gaan en nieuwe uitdagingen zoeken in dit snel-ontwikkelende en multidisciplinaire veld, kijken hoe het tóch kan: daar wordt Mascha enthousiast van.
  Onderzoeksprojecten
  Lees meer
  Praktijkfaciliteiten
  SolarDemoLab
  Telefoon
  06 - 23 21 42 03
  Adres
  Ruitenberglaan 31
  Arnhem
 • Zonne-energie in de Gebouwde Omgeving

  Zonne-energie in de Gebouwde Omgeving

  Lectoraatomschrijving
  Het bijzonder-lectoraat Zonne-Energie in de Gebouwde Omgeving valt onder het lectoraat Smart Urban Redesign en houdt zich voornamelijk bezig met onderzoek naar en de mogelijkheden van de integratie van zonnepanelen in de gebouwde omgeving. Daarnaast houdt het lectoraat zich bezig met onderzoek naar het gebruik van innovatieve materialen voor zonne-energietoepassingen. Het lectoraat streeft ernaar om op deze onderzoeksgebieden kennis te ontwikkelen met bedrijven in Zuid-Oost Nederland. Die kennis kan dan leiden tot innovatie in het onderwijs bij Zuyd Hogeschool.
  Zeger Vroon
  Per 1 maart 2010 is Zeger Vroon benoemd als bijzonder lector ‘Zonne-energie in de gebouwde omgeving’ bij Zuyd Hogeschool. Per 1 maart 2014 is Zeger nogmaals voor vier jaar aangesteld als bijzonder lector. Zeger is afgestudeerd in 1991 aan de Rijksuniversiteit Utrecht met als onderwerp opslagfosforen. Zijn interesse voor chemie en scheikunde is ooit begonnen door zijn liefde voor vuurwerk en chemicaliën. Daarnaast had hij op de middelbare school veel interesse voor geochemie en duurzame energie. Na zijn universitaire studie is Zeger in 1995 gepromoveerd op het onderwerp zeolietmembranen aan de Universiteit Twente.
  Onderzoeksprojecten
  OrganextIMDEPSmartchain
  Telefoon
  +31 (0)45 400 62 06
  Adres
  Nieuw Eyckholt 300
  Heerlen
 • Energy in Transition

  Energy in Transition

  Lectoraatomschrijving
  Het lectoraat Energy in Transition focust zich op de transitie naar het benutten van nieuwe volhoudbare commodity energie en techniek om die energie te benutten. Commodity energie en techniek danken hun bestaansrecht aan een businesscase. Zonder die businesscase blijven het gebruik van nieuwe energie en techniek beperkt tot kleinschaligheid in experimenten en pilots. De thema’s van het lectoraat behelzen onderzoek naar de energietransitie binnen de belangrijkste energiegebruikers: industrie, transport, landbouw en de gebouwde omgeving. Meer specifiek doen de kenniskringleden toegepast onderzoek naar systeemkeuzes in de energietransitie, met een technische en economische invalshoek. Op dit moment is het lectoraat betrokken bij diverse projecten op het gebied van de voordelen van gelijkspanning boven wisselspanning. Verder wordt gewerkt aan de voorbereiding van projecten over het gebruik van waterstof om gebouwen te verwarmen, en de voordelen en werking van Smart Multi Commodity Grids.
  Sander Mertens
  Sander Mertens begon zijn studie aan de Technische Hogeschool van Haarlem, studierichting Werktuigbouwkunde, waarna hij zich wilde verdiepen en koos voor een studie Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Na een tijdje gewerkt te hebben in het bedrijfsleven is hij teruggekeerd naar de TU Delft om te promoveren bij Lucht en Ruimtevaart op windenergie in de gebouwde omgeving. Tijdens zijn promotietraject heeft hij de afdeling windenergie/bouwfysica opgezet bij het ingenieursbureau DHV. Daarna heeft hij Ingreenious opgericht om Internationaal advieswerk te doen en werkte hij onder andere 9 jaar in zijn eigen bedrijf Windchallenge aan projecten in de windenergie. In augustus 2018 werd hij benoemd tot lector “Energy in Transition” aan De Haagse Hogeschool.
  Telefoon
  06 - 54981335
  Adres
  Rotterdamseweg 137
  2628 AL Delft
 • Onderzoeksrapport “Praktijkgericht onderzoek voor Urban Energy”

  Onderzoeksrapport "Praktijkgericht onderzoek voor Urban Energy: De rol van lectoraten en hogeschoolonderzoek bezien vanuit het perspectief van het innovatief mkb" door Evert-Jan Velzing (Hogeschool Utrecht) en Erik Knol (Bureau Qeam).

  Date
  Wednesday, November 1, 2017 - 12:36
  Type publicatie
  Bestand
 • Onderzoekslijn 2: Duurzame energieopwekking

  Juist in de gebouwde omgeving bestaat een enorme potentie om een groot deel van de energie die nodig is duurzaam op te wekken. Daarbij gaat het enerzijds om zonne-energie, maar ook bestaan ook veel mogelijkheden voor warmteopties. Energieopslag wordt daarbij steeds belangrijker, in allerlei vormen en toepassingen. Essentieel zijn ook de intelligente manieren om de energielevering en distributie te managen, just in time en on demand.

  Onderzoeksthema's
  Het praktijkgericht onderzoek binnen deze onderzoekslijn richt zich op de volgende thema’s:

  • Opwekking elektrische energie binnen Smart Grids 
  • Nieuwe (hybride) energiesystemen
  • Innovaties in energie leverende bouwdelen: efficiency en recycling 

   

  Meer gedetailleerde informatie over de onderzoeksthema's is te vinden in de Onderzoeksagenda.

  Wat gebeurt er in het hoger onderwijs op deze thema’s?
  Vanuit het onderzoek wordt steeds de verbinding met het onderwijs gezocht. Voorbeelden van huidige onderzoeksonderwerpen rond deze thema’s zijn terug te vinden op de onderzoekskaart met behulp van onderstaand filter.

  Term
  Energieopwekking
 • Voorpagina

  Hide title
  Verberg de titel op deze pagina.
  Paragraphs

  Urban Energy

  De lectoraten in Nederland rond het thema Urban Energy bundelen hun krachten en expertise in het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy (NL UE). Op deze wijze ontstaat er een nationale onderzoeksgroep over verschillende hogescholen heen. De stip op de horizon van het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy is de realisatie van netto energie neutrale steden rond 2050. De hoofddoelen worden geconcretiseerd met behulp van vier onderzoekslijnen:

  Publicaties

  04 / 10 / 2018

  The Dutch Platform Urban Energy and Centre of Expertise Smart Sustainable Cities call upon student teams from Dutch and foreign universities of applied sciences (hogescholen) to compete in the challenge for the Transition Zero Award 2019. 

  Are you (or have you been) working on an assignment that contributes to the energy transition and building the smart sustainable city in 2018?  Send in your work and compete for the TZA2019 award. Spread the word!

  Read the full description of the call for further details and requirements. Pre-apply before December 13th!

  22 / 02 / 2018

  Wij verzamelen informatie over de samenwerking tussen MKB bedrijven en hogescholen. Wij stellen het zeer op prijs als u de korte enquete invult. 

  02 / 01 / 2018

  De gezamenlijke onderzoeksagenda van het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy legt een brug tussen de expertise van de diverse lectoraten, de maatschappelijke opgave van de energietransitie en de vragen vanuit de praktijk, zowel van bedrijven als van overheden.

 • Onderzoekslijn 1: Energiereductie

  Ongeveer 33% van de totale uitstoot van CO2 komt van energiegebruik in onze huizen en gebouwen. Hier energie besparen is daarom erg belangrijk. Voor energiereductie is veel aandacht en er is ook sprake van een collectieve aanpak binnen de gebouwde omgeving. Toch is energie-neutrale nieuwbouw niet de standaard en energie-neutrale renovatie evenmin. De grootste uitdaging ligt in bestaande wijken die gerenoveerd moeten worden: ondanks alle inspanningen groeit de energievraag nog steeds.

  Onderzoeksthema's
  Het praktijkgericht onderzoek binnen deze onderzoekslijn richt zich op de volgende thema’s:

  • Bestaande bouw & renovatie motivatie
  • Nieuwbouw/ verdichting
  • Innovatieprocessen (bim & lean)

   

  Meer gedetailleerde informatie over de onderzoeksthema's is te vinden in de Onderzoeksagenda.

  Wat gebeurt er in het hoger onderwijs op deze thema’s?
  Vanuit het onderzoek wordt steeds de verbinding met het onderwijs gezocht. Voorbeelden van huidige onderzoeksonderwerpen rond deze thema’s zijn terug te vinden op de onderzoekskaart met behulp van onderstaand filter.

  Term
  Energiereductie
 • Onderzoekslijn 3: Energiebalans: opslag en flexibiliteit

  De inspanningen om in de gebouwde omgeving energie te besparen en gebruik te maken van slimmere systemen, leidt tot een beperking van de energievraag, in ieder geval voor de warmtevoorziening. De balans tussen de vraag naar energie en het aanbod vanuit zonne- en windenergie is erg variabel. Niet alleen in het veranderen van warmtevoorzieningen, maar ook in het realiseren van betrouwbare energielevering, ook beschikbaar op momenten dat er niet wordt opgewekt, liggen dus grote uitdagingen. Interessant in het behouden van de energiebalans zijn de invloed van “big data” en de bijdrage van slimme energieapplicaties. 

  Onderzoeksthema's
  Het praktijkgericht onderzoek binnen deze onderzoekslijn richt zich op de volgende thema’s:

  • Energietransitie: van centraal naar decentraal
  • Smart grid - smart energy
  • Opslag
  • Systeem zekerheid /onzekerheid
  • Innovaties: businessmodellen en technische mogelijkheden

   

  Meer gedetailleerde informatie over de onderzoeksthema's zijn te vinden in de Onderzoeksagenda.

  Wat gebeurt er in het hoger onderwijs op deze thema’s?
  Vanuit het onderzoek wordt steeds de verbinding met het onderwijs gezocht. Voorbeelden van huidige onderzoeksonderwerpen rond deze thema’s zijn terug te vinden op de onderzoekskaart met behulp van onderstaand filter.

  Term
  Energiebalans: opslag & flexibiliteit
 • Onderzoekslijn 4: Sociaal-economische innovatie

  Energie is nog steeds redelijk betaalbaar. Daardoor is de consument zich vaak onvoldoende bewust van zijn of haar verbruik. De vraag hoe we bewoners meekrijgen in de energietransitie is dus een grote uitdaging. Eén van de belangrijke thema’s hierbij is de transitie naar wijken zonder gas. 

  Complex is ook het grote aantal spelers (zowel aan aanbodzijde als aan vraagzijde) dat een cultuurverandering moet doorlopen. Met name de bouw- als installatiesector wordt over het algemeen als conservatief gezien en de benodigde ketensamenwerking wordt slechts moeizaam gerealiseerd. Daarnaast is ook de financiering van maatregelen complex en zijn de financieringsmodellen voor investeringen niet altijd adequaat. Een gezamenlijk verdienmodel van investeerders en renoveerders zou kansen kunnen bieden bij grootschalige renovaties. De grote vraag is: wie betaalt de energietransitie, en wat betekent dit voor de bewoners met een wat minder goed gevulde portemonnee?

  Onderzoeksthema's
  Het praktijkgericht onderzoek binnen deze onderzoekslijn richt zich op de volgende thema’s:

  • Sociaal onderzoek
  • Proces- & bedrijfskundig onderzoek
  • Economisch onderzoek
  • Ruimtelijk onderzoek
  • Bestuurskundig onderzoek

   

  Meer gedetailleerde informatie over de onderzoeksthema's zijn te vinden in de Onderzoeksagenda.

  Wat gebeurt er in het hoger onderwijs op deze drie thema’s?
  Vanuit het onderzoek wordt steeds de verbinding met het onderwijs gezocht. Voorbeelden van huidige onderzoeksonderwerpen rond deze thema’s zijn terug te vinden op de onderzoekskaart met behulp van onderstaand filter.

  Term
  Sociaal-Economisch
 • Over ons

  Het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy is een initiatief van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities, gevestigd in Hogeschool Utrecht. Het wil kennisvalorisatie ten behoeve van het bedrijfsleven meer gestalte geven. Binnen het thema ‘Urban Energy’ (energie in de gebouwde omgeving) wil het een brug vormen van praktijkgericht en maatschappelijk gericht onderzoek naar het bedrijfsleven. Daarbij werken de lectoraten samen met elkaar en met bedrijven aan projecten. Verworven kennis vloeit terug in het bedrijfsleven en het onderwijs.

  Het lectorenplatform werkt samen met andere platforms, zoals Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE), Lectorenplatform Biobased Economy, Lectorenplatform Circulaire Economie en Lectorenplatform Smart Cities and Citizens. 

  Missie

  De realisatie van netto energieneutrale steden medio deze eeuw. Dit betekent dat de energiebehoefte binnen de gemeentegrenzen voor wonen, werken en lokale mobiliteit (inclusief de ‘embodied energy’ benodigd voor materialisatie hiervan) over het jaar heen gemiddeld genomen afgedekt wordt door de opwekking van duurzame energie (thermisch, elektrisch, biomassa) binnen diezelfde gemeentegrenzen.

  Onderzoeksagenda

  De hoofddoelen van het Lectorenplatform worden geconcretiseerd met behulp van vier onderzoekslijnen: Energiereductie, Duurzame energieopwekking, Energiebalans: opslag en flexibiliteit en Sociaal-economische innovatie. In de Onderzoeksagenda van het Lectorenplatform wordt uitgebreid uiteengezet wat deze onderzoekslijnen inhouden en wat de ambities van de samenwerkende lectoren zijn met betrekking tot praktijkgericht onderzoek binnen de onderzoekslijnen en bijbehorende subthema's. 

  Leden

  Het lectorenplatform bestaat uit lectoren van negen verschillende hogescholen in Nederland. De onderzoekskaart geeft een overzicht van alle betrokken lectoraten en hun onderzoeksprojecten.

  Activiteiten

  • 3 kennisdeelbijeenkomsten per jaar, vrij toegankelijk, met gastsprekers
  • 1 symposium per jaar
  • Vele ontmoetingen tussen platformleden en het netwerk eromheen
  • Digitaal platform
  • Gezamenlijke database
  • MBO-/HBO-/Universitair onderwijs wordt gevoed met onderzoeksresultaten uit het platform
  • Aanspreekpunt voor bedrijven en organisaties
  • Opzetten van gezamenlijke onderzoek- en onderwijstools (minoren, afstudeerateliers, competities, conferenties etc.)

   

  Het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy wordt mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

 • Zelf meedoen aan onderzoek?

  Wij verzamelen informatie over de samenwerking tussen MKB bedrijven en hogescholen. Wij stellen het zeer op prijs als u de korte enquete invult. 

  Date
  Thursday, February 22, 2018 - 12:54
  Type publicatie
  Externe URL
 • Extended deadline call Transition Zero Award 2019

  The Dutch Platform Urban Energy and Centre of Expertise Smart Sustainable Cities call upon student teams from Dutch and foreign universities of applied sciences (hogescholen) to compete in the challenge for the Transition Zero Award 2019. 

  Are you (or have you been) working on an assignment that contributes to the energy transition and building the smart sustainable city in 2018?  Send in your work and compete for the TZA2019 award. Spread the word!

  Read the full description of the call for further details and requirements. Pre-apply before December 13th!

  Date
  Thursday, October 4, 2018 - 14:41
  Type publicatie
  Bestand
 • Sustainable Building Technology & Material

  Sustainable Building Technology & Material

  Lectoraatomschrijving
  Het Saxion-lectoraat Sustainable Building Technology & Material richt haar activiteiten op het beschikbaar stellen van methoden en tools om de reductie van broeikasgassen in de gebouwede omgeving te faciliteren. Hierbij focust het lectoraat zich op de interactie tussen gebouwschil (materiaal), gebruiker en installaties met als randvoorwaarde een gezond binnenklimaat.
  Christian Struck
  Christian werkt sinds februari 2015 bij Saxion. Eerst als docent / onderzoeker bij het lectoraat Duurzame Energievoorziening. In april 2017 is Christian benoemd tot lector “Sustainable Building Technology & Material”. Zijn onderzoeksactiviteiten focussen de reductie van broeikasgassen en het waarborgen van een gezond binnenklimaat in gebouwen.
  Telefoon
  +31 (0)6 1323 1884
  Adres
  Tromplaan 28
  7513 AB Enschede