Onderzoekslijn 1: Energiereductie

Ongeveer 33% van de totale uitstoot van CO2 komt van energiegebruik in onze huizen en gebouwen. Hier energie besparen is daarom erg belangrijk. Voor energiereductie is veel aandacht en er is ook sprake van een collectieve aanpak binnen de gebouwde omgeving. Toch is energie-neutrale nieuwbouw niet de standaard en energie-neutrale renovatie evenmin. De grootste uitdaging ligt in bestaande wijken die gerenoveerd moeten worden: ondanks alle inspanningen groeit de energievraag nog steeds.

Onderzoeksthema's
Het praktijkgericht onderzoek binnen deze onderzoekslijn richt zich op de volgende thema’s:

  • Bestaande bouw & renovatie motivatie
  • Nieuwbouw/ verdichting
  • Innovatieprocessen (bim & lean)

 

Meer gedetailleerde informatie over de onderzoeksthema's is te vinden in de Onderzoeksagenda.

Wat gebeurt er in het hoger onderwijs op deze thema’s?
Vanuit het onderzoek wordt steeds de verbinding met het onderwijs gezocht. Voorbeelden van huidige onderzoeksonderwerpen rond deze thema’s zijn terug te vinden op de onderzoekskaart met behulp van onderstaand filter.

Term
Energiereductie