Onderzoekslijn 3: Energiebalans: opslag en flexibiliteit

De inspanningen om in de gebouwde omgeving energie te besparen en gebruik te maken van slimmere systemen, leidt tot een beperking van de energievraag, in ieder geval voor de warmtevoorziening. De balans tussen de vraag naar energie en het aanbod vanuit zonne- en windenergie is erg variabel. Niet alleen in het veranderen van warmtevoorzieningen, maar ook in het realiseren van betrouwbare energielevering, ook beschikbaar op momenten dat er niet wordt opgewekt, liggen dus grote uitdagingen. Interessant in het behouden van de energiebalans zijn de invloed van “big data” en de bijdrage van slimme energieapplicaties. 

Onderzoeksthema's
Het praktijkgericht onderzoek binnen deze onderzoekslijn richt zich op de volgende thema’s:

  • Energietransitie: van centraal naar decentraal
  • Smart grid - smart energy
  • Opslag
  • Systeem zekerheid /onzekerheid
  • Innovaties: businessmodellen en technische mogelijkheden

 

Meer gedetailleerde informatie over de onderzoeksthema's zijn te vinden in de Onderzoeksagenda.

Wat gebeurt er in het hoger onderwijs op deze thema’s?
Vanuit het onderzoek wordt steeds de verbinding met het onderwijs gezocht. Voorbeelden van huidige onderzoeksonderwerpen rond deze thema’s zijn terug te vinden op de onderzoekskaart met behulp van onderstaand filter.

Term
Energiebalans: opslag & flexibiliteit