Onderzoekslijn 4: Sociaal-economische innovatie

Energie is nog steeds redelijk betaalbaar. Daardoor is de consument zich vaak onvoldoende bewust van zijn of haar verbruik. De vraag hoe we bewoners meekrijgen in de energietransitie is dus een grote uitdaging. Eén van de belangrijke thema’s hierbij is de transitie naar wijken zonder gas. 

Complex is ook het grote aantal spelers (zowel aan aanbodzijde als aan vraagzijde) dat een cultuurverandering moet doorlopen. Met name de bouw- als installatiesector wordt over het algemeen als conservatief gezien en de benodigde ketensamenwerking wordt slechts moeizaam gerealiseerd. Daarnaast is ook de financiering van maatregelen complex en zijn de financieringsmodellen voor investeringen niet altijd adequaat. Een gezamenlijk verdienmodel van investeerders en renoveerders zou kansen kunnen bieden bij grootschalige renovaties. De grote vraag is: wie betaalt de energietransitie, en wat betekent dit voor de bewoners met een wat minder goed gevulde portemonnee?

Onderzoeksthema's
Het praktijkgericht onderzoek binnen deze onderzoekslijn richt zich op de volgende thema’s:

  • Sociaal onderzoek
  • Proces- & bedrijfskundig onderzoek
  • Economisch onderzoek
  • Ruimtelijk onderzoek
  • Bestuurskundig onderzoek

 

Meer gedetailleerde informatie over de onderzoeksthema's zijn te vinden in de Onderzoeksagenda.

Wat gebeurt er in het hoger onderwijs op deze drie thema’s?
Vanuit het onderzoek wordt steeds de verbinding met het onderwijs gezocht. Voorbeelden van huidige onderzoeksonderwerpen rond deze thema’s zijn terug te vinden op de onderzoekskaart met behulp van onderstaand filter.

Term
Sociaal-Economisch