Onderzoekslijnen

 • Onderzoekslijn 1: Energiereductie

  Ongeveer 33% van de totale uitstoot van CO2 komt van energiegebruik in onze huizen en gebouwen. Hier energie besparen is daarom erg belangrijk. Voor energiereductie is veel aandacht en er is ook sprake van een collectieve aanpak binnen de gebouwde omgeving. Toch is energie-neutrale nieuwbouw niet de standaard en energie-neutrale renovatie evenmin. De grootste uitdaging ligt in bestaande wijken die gerenoveerd moeten worden: ondanks alle inspanningen groeit de energievraag nog steeds.

  Onderzoeksthema's
  Het praktijkgericht onderzoek binnen deze onderzoekslijn richt zich op de volgende thema’s:

  • Bestaande bouw & renovatie motivatie
  • Nieuwbouw/ verdichting
  • Innovatieprocessen (bim & lean)

   

  Meer gedetailleerde informatie over de onderzoeksthema's is te vinden in de Onderzoeksagenda.

  Wat gebeurt er in het hoger onderwijs op deze thema’s?
  Vanuit het onderzoek wordt steeds de verbinding met het onderwijs gezocht. Voorbeelden van huidige onderzoeksonderwerpen rond deze thema’s zijn terug te vinden op de onderzoekskaart met behulp van onderstaand filter.


 • Onderzoekslijn 2: Duurzame energieopwekking

  Juist in de gebouwde omgeving bestaat een enorme potentie om een groot deel van de energie die nodig is duurzaam op te wekken. Daarbij gaat het enerzijds om zonne-energie, maar ook bestaan ook veel mogelijkheden voor warmteopties. Energieopslag wordt daarbij steeds belangrijker, in allerlei vormen en toepassingen. Essentieel zijn ook de intelligente manieren om de energielevering en distributie te managen, just in time en on demand.

  Onderzoeksthema's
  Het praktijkgericht onderzoek binnen deze onderzoekslijn richt zich op de volgende thema’s:

  • Opwekking elektrische energie binnen Smart Grids 
  • Nieuwe (hybride) energiesystemen
  • Innovaties in energie leverende bouwdelen: efficiency en recycling 

   

  Meer gedetailleerde informatie over de onderzoeksthema's is te vinden in de Onderzoeksagenda.

  Wat gebeurt er in het hoger onderwijs op deze thema’s?
  Vanuit het onderzoek wordt steeds de verbinding met het onderwijs gezocht. Voorbeelden van huidige onderzoeksonderwerpen rond deze thema’s zijn terug te vinden op de onderzoekskaart met behulp van onderstaand filter.


 • Onderzoekslijn 3: Energiebalans: opslag en flexibiliteit

  De inspanningen om in de gebouwde omgeving energie te besparen en gebruik te maken van slimmere systemen, leidt tot een beperking van de energievraag, in ieder geval voor de warmtevoorziening. De balans tussen de vraag naar energie en het aanbod vanuit zonne- en windenergie is erg variabel. Niet alleen in het veranderen van warmtevoorzieningen, maar ook in het realiseren van betrouwbare energielevering, ook beschikbaar op momenten dat er niet wordt opgewekt, liggen dus grote uitdagingen. Interessant in het behouden van de energiebalans zijn de invloed van “big data” en de bijdrage van slimme energieapplicaties. 

  Onderzoeksthema's
  Het praktijkgericht onderzoek binnen deze onderzoekslijn richt zich op de volgende thema’s:

  • Energietransitie: van centraal naar decentraal
  • Smart grid - smart energy
  • Opslag
  • Systeem zekerheid /onzekerheid
  • Innovaties: businessmodellen en technische mogelijkheden

   

  Meer gedetailleerde informatie over de onderzoeksthema's zijn te vinden in de Onderzoeksagenda.

  Wat gebeurt er in het hoger onderwijs op deze thema’s?
  Vanuit het onderzoek wordt steeds de verbinding met het onderwijs gezocht. Voorbeelden van huidige onderzoeksonderwerpen rond deze thema’s zijn terug te vinden op de onderzoekskaart met behulp van onderstaand filter.


 • Onderzoekslijn 4: Sociaal-economische innovatie

  Energie is nog steeds redelijk betaalbaar. Daardoor is de consument zich vaak onvoldoende bewust van zijn of haar verbruik. De vraag hoe we bewoners meekrijgen in de energietransitie is dus een grote uitdaging. Eén van de belangrijke thema’s hierbij is de transitie naar wijken zonder gas. 

  Complex is ook het grote aantal spelers (zowel aan aanbodzijde als aan vraagzijde) dat een cultuurverandering moet doorlopen. Met name de bouw- als installatiesector wordt over het algemeen als conservatief gezien en de benodigde ketensamenwerking wordt slechts moeizaam gerealiseerd. Daarnaast is ook de financiering van maatregelen complex en zijn de financieringsmodellen voor investeringen niet altijd adequaat. Een gezamenlijk verdienmodel van investeerders en renoveerders zou kansen kunnen bieden bij grootschalige renovaties. De grote vraag is: wie betaalt de energietransitie, en wat betekent dit voor de bewoners met een wat minder goed gevulde portemonnee?

  Onderzoeksthema's
  Het praktijkgericht onderzoek binnen deze onderzoekslijn richt zich op de volgende thema’s:

  • Sociaal onderzoek
  • Proces- & bedrijfskundig onderzoek
  • Economisch onderzoek
  • Ruimtelijk onderzoek
  • Bestuurskundig onderzoek

   

  Meer gedetailleerde informatie over de onderzoeksthema's zijn te vinden in de Onderzoeksagenda.

  Wat gebeurt er in het hoger onderwijs op deze drie thema’s?
  Vanuit het onderzoek wordt steeds de verbinding met het onderwijs gezocht. Voorbeelden van huidige onderzoeksonderwerpen rond deze thema’s zijn terug te vinden op de onderzoekskaart met behulp van onderstaand filter.